יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתות מרחבי לימוד גלריה עיתון פינת ההנצחה חדר מורים יצירת קשר

הורים יקרים, שותפינו למלאכת העשייה החינוכית במהלך שנת הלימודים הקודמת במסגרת "חדר מורים לומד" צוות ביה"ס, בשיתוף ועד ההורים המוסדי, התבונן מחדש בתקנון ביה"ס הקיים וערך בו שינויים. שינויים אלה בוצעו בהלימה לחוזר מנכ"ל תש"ע, אשר מציב יעד מרכזי של צמצום אלימות ובניית אקלים בטוח, בהתאמה לתפיסה הבית ספרית ולדרכי המקום. בית ספרנו מאמין בפיתוח "אדם שלם" בעל כישורים ערכיים, לימודיים וחברתיים תוך עידוד הדברות, שותפות, מעורבות , אחריות , כבוד ואכפתיות. תקנון ביה"ס נועד להבטיח אמונה זו. מטרתו לקבוע חוקים וסדרים המחייבים את כל באי בית הספר. אנו רואים חשיבות עליונה בכך שתקדישו זמן לקריאה משותפת של התקנון עם בנכם/בתכם ולשיחה על כך בבית. שיתוף הפעולה שלכם ההורים מהווה מרכיב מרכזי בהצלחת הטמעת התקנון וגיבוש תרבות שיח מכבד בין כל באי בית הספר. אנו מקווים לשיתוף פעולה וכל זאת למען בטחון ילדינו. נבקשכם לקרוא בעיון, ולהחזיר בהקדם את הספח חתום למחנכת הכיתה. נהלים דרכי אכיפה נוהל הופעה ולבוש התלבושת האחידה תורמת לשוויונות ולתחושת השייכות בביה"ס. נגיע בהופעה הולמת ומכובדת ובתלבושת בית הספר עם סמל בית הספר על החולצה / האימונית (סווצ'ר), נעליים סגורות או סנדלים, עגילים צמודים ושיער אסוף (בנים ובנות כאחד). בימי שישי, בערבי חג וטקסים, נגיע בחולצה לבנה עם סמל ביה"ס. לשיעורי חינוך גופני נגיע בתלבושת מתאימה ובנעלי ספורט. אין להגיע לבית הספר בגופיות, מכנסונים, נעלי אצבע, קרוקס או כפכפים. אין להגיע לבית הספר בשיער צבוע או מחומצן ו/או תספורת חריגה, באיפור או לק מרוח על האצבעות. שיחת בירור עם המחנכת ורישום. מדרג 1 : התלמיד לא ישהה בכיתה ללא הופעה הולמת, הוא יקבל לבוש הולם במזכירות או מהוריו. מדרג 2 : במידה והאירוע חוזר על עצמו, יוזמנו ההורים לשיחה עם נציג מהנהלת ביה"ס. מדרג 3 : הורדת ציון בתעודה, בסעיף "הגעה בתלבושת אחידה". נוהל התנהגות במהלך שיעורים זכותם של התלמידים והמורים ללמוד וללמד באווירה נעימה. 1. נקבל את פני המורה בקימה עם הציוד הנדרש לשיעור. 2. נתחיל את השיעור כשהכיתה נקיה ומסודרת. 3. נשמע ונקשיב להוראות המורה. 4. נקפיד על תפקוד לימודי: הבאת ציוד והוצאתו מהתיק, הקשבה ולמידה, השתתפות בדיון. 5. נפנה למורה ולחברים ברשות ובאופן מכבד. 6. נמלא מטלות השיעור. 7. בסוף יום הלימודים, נקפיד על הרמת כיסאות והשארת כיתה נקייה ומסודרת. שיחת ברור עם התמיד ורישום מדרג 1 : רישום לצורך תיעוד ומעקב - קיום שיחת בירור עם התלמיד - יידוע ההורים לגבי קשיים בתפקוד מדרג 2: - קיום שיחה עם ההורים וגיוסם לשיתוף פעולה - מניעת כניסה לשיעור תוך קביעת מקום שהייה חלופי ומתן משימה לימודית לתלמיד. מדרג 3 : במקרים חוזרים - העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר בתיאום עם המורה. מדרג 4 : - השעיה בתוך בית הספר על פי שיקול דעתו של המנהל בהתאם להנחיות השעיה ** אם חוסר התפקוד הוא במקצוע מסוים - הרחקה לשני שיעורים לכל היותר במקצוע זה - במקרים חוזרים : - העברה לכיתה אחרת באופן קבוע על פי החלטת המועצה הפדגוגית נהלים דרכי אכיפה ציות להוראות של צוות בית הספר ננהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר בשיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית - ספרית. 1. נשמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותנו באופן ישיר ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום. שיחת ברור עם התמיד ורישום מדרג 1 : רישום לצורך תיעוד ומעקב - קיום שיחת בירור עם התלמיד - יידוע ההורים לגבי קשיים בתפקוד מדרג 2: - קיום שיחה עם ההורים . - מניעת כניסה לשיעור תוך קביעת מקום שהייה חלופי ומתן משימה לימודית לתלמיד. מדרג 3 : במקרים חוזרים - העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר בתיאום עם המורה. מתן ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות. ** במקרה שההפרעה היא במקצוע מסוים - הרחקה לשני שיעורים לכל היותר במקצוע זה - במקרים חמורים של התנהגות מפריעה - מדרג 1 : השעיה מבית הספר על פי שיקול דעת המנהל ליום אחד . מדרג 2 : התניית השתתפות בסיור/ בטיול עתידי בליווי מבוגר. יש להודיע על כך להורים בכתב 10 ימים מראש לפחות. יש לקבוע פעילות חלופית לתלמיד. - במקרים של אי-ציות מתמשך לצוות החינוכי והפרת כללי ההתנהגות באופן עקבי וחמור, ולאחר שכלל הפעולות במדרג לא הועילו: לשיקול מנהל בית הספר בהתייעצות עם המפקח הכולל – דיון במועצה פדגוגית בהתאם לנוהל הרחקת תלמיד לצמיתות והעברתו לבי"ס אחר. נהלים דרכי אכיפה שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר נקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך הפעילות בבית הספר ולטפח את חזותו 1. נשמור על רכוש בית הספר. 2. נשמור על חצר בית הספר וסביבתו נקיים ונעימים. מדרג 1 : - קיום שיחת בירור עם התלמיד - יידוע ההורים - עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה מדרג 2 -במקרים חוזרים : - ביטוי בתעודה בסעיף ההתנהגות - הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום שמירה על רכוש פרטי - אסור לקחת חפצים השייכים לאחר ללא רשות - אסור לפגוע ברכוש הזולת. **בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לרכוש פרטי כלשהו, לרבות רכוש יקר ערך, לאבדנו או לגנבתו. מדרג 1 : בירור ראשוני של פרטי המקרה (מגבלות על חיפוש בתיקים ובמכשירים אישיים ) - יידוע הורים לפי הצורך ותוך שיקול דעת של הצוות החינוכי מדרג 2 : - אם ידועה למוסד החינוכי זהות התלמידים המעורבים - שיחת אזהרה והטלת מטלה חינוכית. **לשיקול דעת מנהל בית הספר - הגשת תלונה למשטרה או התייעצות עם גורמי רווחה **במקרה של אירוע חוזר ונשנה - היוועצות עם אנשי המקצוע. נהלים דרכי אכיפה התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית-ספריות השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר! הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה. בטקסים: 1. רישום ושיחה עם תלמיד. 2. רישום ויידוע ההורים בכתב. 3. רישום ושיחה משותפת עם ההורים. דרישה להתנצלות ועשייה מתקנת (סיוע בהכנת הטקס הבא או דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא הטקס). טיולים: רישום והתניית השתתפות בסיור/ טיול עתידי בליווי מבוגר (יש להודיע על כך להורים בכתב עשרה ימים מראש). 2. מניעת השתתפות בפעילות עתידית (קביעת פעילות חלופית לתלמיד). נהלים דרכי אכיפה נוכחות ועמידה בזמנים איסור שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו יום הלימודים מתחיל בשעה 08:00 בדיוק! נכנס לכיתה עם השמע הצלצול ונמתין למורה עם הציוד הנדרש. נקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה. יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת רשות. ממזכירות ביה"ס ובליווי מבוגר בלבד. בהיעדרות מיום לימודים יש לצייד את התלמיד באישור: היעדרות עד 3 ימים אישור מההורים, על היעדרות מעל שלושה ימים יש להביא אישור מרופא. רישום היעדרות ואיחורים ביומן הכיתה. היעדרויות : במידה והתלמיד יעדר מעל שלושה ימים ללא אישור רופא וללא יידוע הצוות החינוכי, ינקטו הפעולות הבאות: 1. רישום ושיחה עם ההורים. 2. עירוב גורמים נוספים: יועצת, מנהלת וקצין ביקור סדיר. איחורים לשיעורים: תכנית המדרגים תופעל החל מהאיחור השלישי. 1. לאחר שלושה איחורים – רישום, הישארות בסמוך למזכירות בזמן ההפסקה. ההישארות תלווה במשימה לתעסוקה ויידוע ההורים. 2. לאחר חמישה איחורים – רישום, שיחה עם ההורים בנוכחות נציג צוות ההנהלה והורדת ציון בתעודה בסעיף "הרגלי למידה". 3. קביעת מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו. ** במקרים חוזרים - דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר ** במקרים חוזרים של שוטטות: כינוס ועדה בין-מקצועית בית-ספרית שתדון בתפקודו של התלמיד ותבנה תכנית אישית שתאפשר המשך תקין של לימודיו בבית הספר. נהלים דרכי אכיפה שיעורי בית והבאת ציוד הכנת שיעורי בית והבאת הציוד הנדרש הינם תנאים הכרחיים ללמידה משמעותית ובאחריות התלמיד. הפרת הנהלים תגרום ל: 1. רישום ויידוע הורים. 2. הורדת ציון בתעודה בסעיף הכנת שיעורי בית ו/או במקצוע הלימוד. 3. השלמת המשימות בבית הספר, בסוף יום הלימודים. · אכיפה – בהתאם לחומרת הבעיה. נוהל הפסקה בצלצול נצא להפסקה בצורה שקטה, מתונה ותרבותית. נשאיר שולחנות נקיים מציוד, כיסא התלמיד תחת השולחן והילקוט צמוד לשולחן או מתחתיו. בזמן ההפסקה, יישארו בכיתה רק התורנים, בימים גשומים תתאפשר שהייה במבואות ובכיתות בהשגחת מורים תורנים. נשחק בכדור רק במקומות שהוקצו לכך עפ"י המערכת שניתנה לכל כיתה. במקרה של סכסוך בין תלמידים יש לפנות למורה תורן/ רכזת מוגנות/ משכיני שלום/ מגשרים צעירים. 1. רישום, שיחה עם התלמיד ויידוע ההורים. 2. רישום ושיחה עם ההורים בשיתוף נציג הנהלת ביה"ס. 3. מניעה של הפסקה אחת או יותר ויידוע ההורים. 4. הורדת ציון בסעיף "כללי התנהגות". נהלים דרכי אכיפה נוהל ארוחות ארוחת הבוקר חשובה לתפקוד היומיומי של התלמידים. נקפיד על ארוחת בוקר בריאה ומזינה ארוזה בקופסא רב פעמית ללא ממתקים וחטיפים. שימוש בטכנולוגיה טלפונים ניידים, מצלמות, אייפוד וכד' תלמיד יוכל ליצור קשר במקרים חשובים עם הוריו באמצעות הטלפון במזכירות ביה"ס בלבד. נשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על שולחן הכיתה. אלא אם ניתנה הנחיה לפעילות חינוכית-לימודית מוגדרת על ידי הצוות החינוכי. 1. חל איסור להשתמש בסלולרי או כל מכשיר טכנולוגי אחר, לצורכי תיעוד, הקלטה ופרסום. 2. חל איסור לצלם אדם שלא בידיעתו ושלא בהסכמתו. 3. חל איסור לפגוע בתלמידים ובאנשי צוות באמצעים דיגיטליים: חרם מתמשך, הפצת תכנים מביכים ומבזים, לרבות צילומים או הקלטות, איום ואיום בהפצה. 4. חל איסור לפגוע בכל צורה באמצעים דיגיטליים על רקע מיני והפצת תמונות. ביה"ס אינו אחראי לנזק שיגרם למכשיר, לאובדנו או לגנבתו! מדרג 1 : הפקדת המכשיר אצל סגנית המנהלת והחזרתו לתלמיד בסוף היום לאחר שיחה. מדרג 2 : הפקדת המכשיר אצל המנהלת , המכשיר יוחזר להורים בלבד. האירוע יתועד כהפרת משמעת. הפרה סעיף 3 ו/או 4 1. עצירת הפגיעה והסרת התוכן הפוגעני. 2. תיעוד האירוע. 3. יידוע הורי התלמידים המעורבים. 4. דיווח למפקחים הרלוונטיים. 5. במידת הצורה דיווח לגורמים חיצוניים, כגון: פקידת סעד, משטרה, מוקד 105 ועוד. ** יש ללוות את התלמידים המעורבים ואת הוריהם ולתמוך בהם בעזרת אנשי המקצוע בבית הספר . ** התלמיד הפוגע יושעה ל-2-4 ימים בחינוך היסודי. במקרים חמורים יש להפנות בקשה מנומקת למנהל המחוז הרשאי להאריך את ההשעיה לשם הפרדה או לצורך קבלת חוות דעת מגורמי טיפול נוספים. ההשעיה תותר לשבוע נוסף לכל היותר ובהתאמה לגיל. - המנהל יעדכן את צוות המורים בעובדות הידועות וייתן הנחיות לניהול שיחות בכיתות. נהלים דרכי אכיפה שימוש באלימות – חוק המוגנות לכל אדם בביה"ס – הזכות להרגיש מוגן ובטוח. עלינו לדבר בשפה מכבדת ותרבותית. אין לפגוע פיזית או מילולית בכל באי ביה"ס. התלמיד / מגשר ימלאו דו"ח אירוע לתיק מעקב. שיחת בירור עם התלמיד. מדרגים – חוקי המוגנות: 1. יידוע ההורים במכתב – מדרג 1. 2. שלילת הפסקות- מכתב מדרג 2. 3. השעיה פנימית (לכיתה אחרת) –מכתב מדרג 3. 4. השעיה מביה"ס והגשת מטלה חינוכית – מכתב מדרג 4. 5. במקרים קיצוניים/ חריגים, ביה"ס ינהג מעבר למדרג המצוין ועפ"י חוזר מנכ"ל המחייב דיווח לגורמים חיצוניים מקצועיים רלוונטיים. נוהל כניסת הורים לבית הספר ליווי התלמידים יתאפשר עד לשער בית הספר בלבד. במהלך היום אין כניסה לכיתות. למעט הורים שהגיעו לפגישה שנקבעה מראש. הורה המעוניין למסור אוכל/ ציוד וכו' יעשה דרך מאבטח ביה"ס. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- אישור ההורים והתלמיד הרינו מאשרים בזאת כי קראנו את מסמך אורחות החיים ואת נהלי האכיפה שנקבעו. אנו מתחייבים למלא אחר הנדרש ולסייע בידי ילדנו לקיים את הנהלים שנקבעו. שם התלמיד: ______________________ כיתה ____________ חתימת התלמיד: ____________________ חתימת ההורה: _______________ תאריך: ______________ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- תודה מראש על שיתוף פעולה, משפ' בית חינוך "ברנר".

 
 
לוח ארועים
תחרות הסייבר
גלישה בטוחה
למידה בשעת חירום
טפסים
חוגים בביה"ס
שנת הלימודים תשע"ט
עדכונים